Op 15 maart jl. zijn er aanvullende maatregelen genomen in de aanpak tegen het Coronavirus. Dit heeft ook effect op de uitvoering van de uitvaarten.

De maatregelen vereisen een andere werkwijze dan die wij wensen, maar uiteraard zullen wij er, zoals altijd, alles aan doen om met u mee te denken om tot een waardig afscheid van uw dierbare te komen.

Hieronder de voor dit moment vastgestelde gang van zaken volgens de richtlijnen vanuit het RIVM en vanuit onze brancheorganisaties. Deze zullen wij uiteraard volgen. Uitgangspunten hierbij zijn:
– Bescherming van onze collega’s en de nabestaanden.
– Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
– Waarborgen van de continuïteit van onze dienstverlening, onder de huidige omstandigheden.

* Bij een melding van overlijden waarbij de overledene thuis is overleden zal er een extra vraag zijn:
Zijn er aanwezigen die koorts hebben of zich grieperig voelen, verkouden zijn of veel hoesten/niezen?
Als hierop bevestigend wordt geantwoord zullen wij u vragen om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van de medewerkers die bij u thuis komen om de opbaring te verzorgen of uw dierbare komen ophalen om naar een andere locatie te brengen.

* De laatste verzorging en het kleden van een overledene kan door familie zelf gedaan of door onze medewerkers. I.v.m. de benodigde afstand kunnen de medewerkers niet familie of anderen assisteren bij deze laatste verzorging.

* Besprekingen van uitvaarten zullen voorlopig telefonisch gebeuren. Indien mogelijk kan dit ook met een Facetime of skypeverbinding.

* Als een overledene thuis is opgebaard zullen wij dagelijks langskomen om te controleren of alles goed verloopt. Ook dan vragen wij u om zoveel mogelijk afstand te houden van de medewerker die langs komt.
Uiteraard zorgt onze medewerker ook voor het afstand nemen en het regelmatig wassen van handen etc.

* Bij opbaring in een afscheidscentrum geldt dat voor direct naasten afscheidsbezoek mogelijk is.

* Bijeenkomsten van groepen zijn voorlopig niet meer toegestaan. Tot op heden kunnen crematie- en begrafenisplechtigheden wel doorgang vinden in strikt besloten kring. Denk hierbij aan alleen directe familieleden, met een maximum van 30 personen. Probeer het aantal aanwezigen zoveel mogelijk te beperken. Deze kleine afscheidsplechtigheden zijn mogelijk in aula’s van crematoria en begraafplaatsen, maar ook in onze afscheidscentra of bij u thuis.

* Bij diverse locaties is het mogelijk om met een livestream verbinding mee te kijken. Als deze faciliteit niet aanwezig is, kan dit in de meeste gevallen worden geregeld, zelfs bij u thuis. Ook kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om op een later moment een afscheidsplechtigheid in grotere kring te houden.

* Per uitvaartlocatie is verschillend in hoeverre er voor de aanwezigen catering beschikbaar is. Onze uitvaartbegeleiders kunnen u daarover informeren.

* Voor alle situaties geldt; probeer afstand te houden van andere aanwezigen (minimaal 1,5 meter).

Laatste update: 16/3/2020. Bij nieuwe richtlijnen of informatie zullen wij bovenstaande z.s.m. aanpassen.